En liten bit av Norge
RSS icon Home icon
 • Besøksrekord i Mikkelparken

  Posted on October 6th, 2014 admin No comments

  Den velkjente Mikkelparken i Kinsarvik, som faktisk er den eneste fornøyelsesparken i Hordaland har hatt en fantastisk sesong og her slått sin egen besøksrekord på én sesong.

  Så mange som 55.332 besøkende har vært innom den spennende parken i årets sesong og i Haugesunds Avis forteller markedssjefen Lars Instanes at han er godt fornøyd med å slå gamle rekorder.

  Flere faktorer trekker opp

  At så mange har valgt å legge turen til Mikkelparken i Kinsarvik er naturligvis meget positivt for lokalmiljøet og Instanes tror det er flere faktorer som er med på å trekke opp besøkstallene. Det strålende sommerværet som har vært i 2014 har nok en god del av skylden for at folk har valfartet til Kinsarvik, men samtidig har nok parken etter hvert opparbeidet seg et navn og er renommé.

  Den nye Hardangerbrua har nok også spilt inn på dette ettersom dette har forkortet reisetiden til Kinsarvik.

  Positivt for nærmiljøet

  At parken drar til seg så mye gjester er naturligvis oppløftende for hele nærmiljøet, og faktisk gir det også utslag i form av positive ringvirkninger for regionen samlet sett. Både overnattingsstedene og handelsnæringen merker økning i sommerukene, og også turistnæringen nyter godt av arbeidet som legges ned i Mikkelparken.

  Instanes forteller at man har planer for utvidelse av Mikkelparken og at fokuset hele veien er å sørge for at barn skal få gode minner av opplevelene som tilbys i parken.