En liten bit av Norge
RSS icon Home icon
 • Forfaller det kulturelle Norge?

  Posted on July 7th, 2015 admin No comments

  Hvordan oppfatter du Norges vilje og evne til å ta vare på gamle kulturskatter som for eksempel kirkebygg og lignende konstruksjoner? Vi tror at den allmenne oppfatningen er at det står skralt til på de aller fleste plassene, og kanskje spesielt trasig har kirkene det. Uansett hvor man kjører kan man se kirkebygg som forfaller og man leser til stadighet om refinansiering av gjeld for å klare å bære kostnadene til vedlikehold.

  Dette med vedlikehold er en av de viktigste grunnsteinene for å klare å bevare den kulturelle skatten som vi faktisk eier her i Norge. Å sluntre unna med dette med det påskuddet at man skal spare penger er ingenting annet enn å spare seg til fant. Kostnadene blir mye dyrere og fører i verste fall til at store verdier går tapt.

  Manglende vedlikehold er et av kjennetegnene til norske myndigheter og vi vet jo allerede at det er etterslep i megaklassen både når det kommer til vei og jernbane, og det å ikke ta vare på sine verdier er rett ut sagt en stor synd. Man kan si hva man vil om kirker og religionens plass i samfunnet, men faktum er at det finnes svært mange flott og gamle bygg i landet som vi har en plikt til å ta vare på og det er nesten en skam å se hvordan tilstanden til mange av disse byggene er.

  Det er gammledagse løsninger når det gjelder kirkeklokker og det er falleferdige konstruksjoner. Kort fortalt er det enkelt og greit en stor jobb som må gjøres over et bredt område, og her har vi faktisk bare snakket om kirkene. Det er sikkert tusenvis av andre viktige byggverk som nok skulle hatt en kjærlig hånd, men trolig kan man se langt etter det i fremtiden. Det blir nok til at det er lokale og frivillige krefter som må stå for arbeidet og da tar det gjerne lang tid.