En liten bit av Norge
RSS icon Home icon
 • Hordaland og geologien

  Posted on November 24th, 2015 admin No comments

  Ettersom Kinsarvik er en del av Hordaland tenkte vi at vi skulle prøve oss på noe nytt og kanskje fortelle litt til våre lesere om hvordan de geologiske forholdene er her.

  Kort fortalt så kan man dele Hordaland fylke inn i tre forskjellige deler, hvis vi tar på oss de geologiske brillene. Helt nederst finner vi et grunnfjellsunderlag som består av granitter og gneiser fra prekambrisk tid. Over dette underlaget finner vi sedimentære bergarter som er mer eller mindre omdannet, og disse består av fylitter og øvrige skifere og kalkstein og stammer fra kombrosilyur. Til dels består også dette underlaget av vulkanske bergarter som stammer fra den kaledonske fjellkjeden.

  På toppen finner vi hardere bergarter som er overskjøvne og også disse stammer i all hovedsak fra prekambrium, men som er overskjøvet i kaledonsk tid.

  Geologer antar at grunnfjellet var helt nedslitt til en forholdvis slett flate, peneplan, gjennom både erosjon og forvitring før prekambrium var over. For 545 millioner år siden, i begynnelsen av kambrium, trengte havet seg frem over denne flaten. Det ble da avleiret både kalkslam, leire og sand og dette ble senere omdannet til kalkstein, fyllitt, sandstein og skifer. Perioden kalles for uroperioden eller den kaledonske fjellkjedefoldningen. Under denne foldningen skjedde det noe spesielt, og det var at deler av grunnfjellsunderlaget og og tidligere havbunn, ble revet opp langt borte i nordvest, for deretter å bli skjøvet inn som dekker som la seg på toppen av fyllitten og sedimentene.

  Hvis dannelsen av fjell er noe som interesserer deg burde du ta en titt på denne videoen som forteller en god del om geologien til Mount Everest